“Türkçe'nin 21. Yüzyılda Geleceği ve Diller”

Boğaziçi Sohbetlerinde “Türkçe’nin 21. Yüzyılda Geleceği ve Diller” başlığı altında Ocak ayının son gününde tespitlerini dile getiren F. Murat hocamız; Dünyanın en eski ve köklü dillerinden olan Türkçe, 21. yüzyılda gelişip güçlenecek ve daha geniş sahalara yayılacak mı? Karşılaştığı güçlükler nelerdir? Türkiye’deki “çatışmacı” siyasî ve sosyal kültürün dilimize verdiği zararları azaltabilir miyiz? Basın yayının, gazetelerin, radyo ile TV’ların ve “sosyal medya”nın, dilimiz bakımından faydaları ve zararları nelerdir? “Türk Dünyası”, dilde birlik sağlayabilir mi? İngilizcenin dünyadaki hâkimiyeti sürecek mi? konularında mükemmel Türkçesi ile bütün iyimserliği ile teşhis ve çözüm yollarını belirledi.