Yüzyılımızda Kültürel Etkileşim ve Geleceği

Boğaziçi Sohbetleri Toplantılarının 17 Ocak 2023 Salı günkü misafir konuşmacısı Prof. Dr. Azmi Özcan idi. Uluslararası Platformlarda Sömürgecilik Tarihi, Osmanlı Yakın Çağı ve Güney Asya Müslümanları konularında bilgi dağarcığı ile tanınan ilim insanı Prof. Dr. Azmi Özcan konuşmasında önce kültürel değerlerin insanlar ve bağlı olarak milletler için ne anlama geldiğini vurguladı. Sonrasında milletlerin bazı konularda, -ki kültürel değerler bunun içindedir- rüçhaniyete sahip olduklarını ve/veya olmak mecburiyetinde bulunduklarının altını çizdi. Yapay Zeka olgusunun yaşandığı Çağımızda bilginin irfan ile denetlenmesi gerekliliğini vurguladı. Ve Türkiyemizdeki gerçeklerin bundan ne kadar uzak olduğunun altını çizdi. Eğer bu olgu yakalanamaz ise sonun hüsran ve teb’a olma noktasında kayabileceği idi. O hâlde tek çıkış yolu bilimde, teknolojide rüçhaniyete sahiplenecek ortamın yaratılması ile kültürel değerlerin geliştirilerek muhafazasının mümkün olacağı idi…