• Elazığ Dernekler Federasyonu Ziyareti
Elazığ Dernekler Federasyonu Ziyareti

ELAZIĞ  DERNEKLER  FEDERASYONU “ELFED” ZİYARETİ 

Yapılan davet üzerine 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Federasyonun Faik İçmeli’nin başkanlığındaki 23 kişilik Yönetim Kurulundan sadece iki kişinin mazeretli olarak katılamadığı yemekli toplantıda, ülkemizin kültür meseleleri üzerinde çok yönlü görüş teatisinde bulunuldu. Bu vesile ile birlikte atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.