• Pencereden Doğru Baksak
  • Pencereden Doğru Baksak
Pencereden Doğru Baksak

Hep "kültür meselelerini ihmal ediyoruz" diye şikâyet ederiz büyükten küçüğe… Yanlış değil ama önce birbirimize gönül gözüyle bakabilsek ve kültür meselelerimizin sadece birimizin değil, hepimizin olduğunu kavraya bilebilsek!.. Yani sadece kamunun veya STK'ların, hatta bire bir fertlerin değil ama yürekten ve samimiyetle hepimizin olduğunu kavramış olsak!.. Neden bu düşünceleri tekrarlamak ihtiyacı duyduk dersiniz?
27 Mart Salı günü Afyon'dan yapılan yeni bir davet üzerine koşturarak gittik oraya. Görüşmeler yaptık... Ülke boyutunda çok şey üreten, küçük yöreleri için çırpınarak bir şeyler yapmaya çalışan, hoşnut olan ve olmayan, seven ve sevmeyen, yapar görünen yanında yaptıklarını saklamağa çalışanların atmakta oldukları adımlarını yaşadık...
Son söz olarak da, galiba vatana olan sevdanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu bir kere daha belgeledik... Kim bilir ne zaman "devleti yönetenle sade vatandaşın" kültür dünyamızda çıkarsız bütünleşeceğine şahit olacağız diye hüzünlendik ama ümitsiz ayrılmadık Afyonkarahisar’dan ..

Fotoğraf karşılıksız birlikte olanları resmediyor