• Yeniden Bilecik'te Olmak
Yeniden Bilecik'te Olmak

Kültür Konseyi'nin kuruluşunda itibaren sık sık ziyaret ettiği İllerden biri Bilecik olmuştur. Bilecik Valisi sayın Bilâl Şentürk'ün lütfetmiş oldukları randevu üzerine 18 Eylül 2019 Çarşamba günü kendileri, Konseyimiz üyelerinden üç kişilik bir heyetle ziyaret edilmiş ve Türk Dünyasının önemli merkez noktalarından biri olan Bilecik/Söğüt için ne gibi kültürel adımlar atılması gerekeceği hususunda 1.5 saate yakın görüşme yapılmıştır. Ön hazırlıkları yapılmış olan “Boydan Devlete Osmanlılar” sempozyumunun ilk adım olarak 14/15 Kasım 2019 da gerçekleştirilmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Ancak tarafların mutabık olduğu bir diğer husus, yapılacak çalışmalardaki hedefin halkla ve özellikle gençlikle bütünleştirilmesi hususudur. Bunun için ne gibi adımların atılması gerekeceği üzerinde de durulmuştur.

İntibaımıza gelince… Ne olur bütün idarecilerimiz kentlerinin kültürel varlıklarıyla bu kadar derinden ilgili olsalar...