• Beşir Ayvazoğlu'nun Araştırmaları ile Prof. Dr. Erol Güngör
Beşir Ayvazoğlu'nun Araştırmaları ile Prof. Dr. Erol Güngör

   Prof. Dr. Erol Güngör ülkemizin yetiştirdiği müstesna ilim adamlarından biridir, genç denilecek bir yaşta fâni dünyadan ayrılıverdi. Onu yakından tanımak şanstı ama ilmini daha derinleştirerek ülkemiz gençlerine sunacağı ümidini kaybetmek acıydı. Neyse, Prof. Dr. Erol Güngör'ü genç nesillere anlatmanın yolu onun biyografisini yazabilecek bir değerli araştırmacıya ihtiyaç vardı ki, o da değerli yazar Beşir Ayvazoğlu idi. Doğrusu bu çok muhtevalı, üslûp içindeki sohbeti keşke binlere, onbinlere yayma şansı olsaydı. Ama biz konuşmayı yazılı metne döndürme ümidindeyiz ve böylece Erol Güngör'ün hiç değilse ilim dünyamızda, üzerimize düşen yönüyle, unutulmadığını, yerine getirmiş olmanın huzurunu duyacaktık…