• Bir Broşürümüz Daha Yayında
Bir Broşürümüz Daha Yayında

Birbirini takip eden Boğaziçi sohbet toplantılarının basılı hale getirilmesine gayret ediyoruz. İşte bir yenisi daha Dr. Süleyman Şenel’in “Kültürümüzde Halk Musikisi” sohbeti de yayınlandı.