• Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru
  • Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru
  • Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru
  • Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru
  • Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru
Bir Hayalin Gerçekleşmesine Doğru

* Israrla "Müze Hayallerimiz" başlığı altında sunduğumuz çalışma programlarımızdan birinde "Cizre Teknolojisi ve Etnografya Müzesi" konusunda önemli bir adımın atılmasına Kültür Konseyi olarak ortak olduk. 20 - 21 Ekim 2017 günlerinde Şırnak ve Cizre'de Şırnak Valisi sn. Mehmet Aktaş ve Cizre Kaymakamı sn. Faik Arıcan ile yapılan görüşmelerde Bakanlığın tespitleriyle oluşan Danışma KomisyonunaKültür ve Turizm Bakanlığından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden Mustafa Y. Güneş, Yakup Harmanda, Cemil Koç, Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gülriz Kozbe ile Konseyimizi temsilen Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Dr. Metin Eriş katılmışlardır.

Konu her iki makamdan da geniş kapsamlı teşvik ve tasviple karşılanmıştır. Önceki yıllarda başlatılan restorasyon çalışmalarında bilgi sahibi olduğumuz Kale İçi Bölgesi son durumuyla heyetle birlikte gezilmiş ve çalışmaların başladığı ilk günden itibaren buranın "Teknoloji ve Etnografya Müzesi" halinde yapılandırılması düşüncemizin ne kadar doğru olduğu Heyetçe de tasvip edilmiştir. Bakanlığa, müze olmak üzere devredilmiş yemekhanenin “teknoloji müzesi” amacına dönük kullanılması yanında diğer yapıların da“Etnografya, Arkeoloji vb.” kültürel varlıklar için tahsisinin istenmesinin uygun olacağı görüşü tasviple ağırlık kazanmıştır.

Vali ve kaymakam beylerin ziyaretleri, İç Kalenin restore edilmiş ve edilmesi gerekecek bölümlerinin gezilmesinden sonrası Kültür Bakanlığı yetkilileri, restorasyon birimi mensupları ve grup önderi Prof. Dr. GürizKozbe, yöre temsilcileri ile Oturum Başkanlığımızda bir değerlendirme toplantısı yapılmış, İç Kalenin bütün olarak tasarlanması yönünde müşterek karar alınarak konu protokole bağlanmıştır.

** Özellikle Cizre Kaymakamı sn. F. Arıcan ile yapılan görüşme sırasında konu Cizre'de 2012 yılında başlattığımız Geleneksel El Sanatlarımız, Yazar - Okuyucu Sohbetlerinin yeniden başlatılması ve bir de El Cezeri konusunda bir sempozyumun yapılmasının düşünülmesi gündeme gelmiştir.