• Bir Medeniyet Meselesi Olarak Ortadoğu
Bir Medeniyet Meselesi Olarak Ortadoğu

Yürütücülüğünün Kültür Konseyi, ev sahipliğini ise Mardin - Artuklu Üniversitesinin üstlendiği "Bir Medeniyet Meselesi Olarak Ortadoğu" sempozyumu 3/4 Kasım 2016 tarihlerinde Mardin'de gerçekleşecek. Beş oturum halinde ve 2 gün sürecek toplantıya ekli programda görüleceği üzere tebliğ sunacak 21 ilim ve fikir adamı katılacak. Toplantı Artuklu'danGünümüze yöredeki sosyo - kültürel yapıya gözler önüne serecek olması yanında günümüze ve geleceğe de ışık tutma hedefini taşıyor.

Sempozyum Programı