• Boğaziçi Sohbetleri
  • Boğaziçi Sohbetleri
Boğaziçi Sohbetleri

24 Ocak 2017 Salı günü Dr. Murat Çelik, halkımıza genelde olumsuz yönüyle anlatılan Osmanlı Medreselerinin, sadece 15nci - 17nci yüzyıllarını değil, genel olarak Medreseleri ve Batılı Üniversiteleri karşılaştırmalı bir konuşma ile anlattı.  İki saati aşan ve dinleyenlerin de katıldığı sohbet toplantısını özetleyen ve noktalayan cümleyi Başkanımız şöyle ifadelendirdi: "Asırlar boyu Dünya'ya ışık ve yön veren müesseselerimizin içtihat kapıları kapanınca gerileme tabii bir seyir aldı. Oysa dinimiz,  ilminin Çin'de olsa da alınmasını emreden bir inanç sistemidir. Ve zamanın akış seyrinde medeniyetler birbirlerine el vererek bugünlere varılmıştır."