• BOĞAZİÇİ SOHBETLERİ'NDE KÜLTÜR ÜZERİNE SÖYLENMEDİK NE KALDI!
BOĞAZİÇİ SOHBETLERİ'NDE KÜLTÜR ÜZERİNE SÖYLENMEDİK NE KALDI!

Prof. Dr. Korkut Tuna, 25 Eylül 2018 tarihinde başlatılan ve tam 32 oturumda Türkiye'mizin önde gelen ilim, fikir ve san'at insanlarının konularında görüşmelerini bildirdikleri, soruları cevapladıkları Kültür başlığı hususunda bir değerlendirme yaptı ve şimdilik kültür başlığı altındaki sohbet toplantılarımızı noktaladı. Prof. Dr. K. Tuna, genel bir analiz yaptıktan sonra kültürümüzün dünü ile övünebilirdik ama gelecek hususunda endişeleri vardı. Böylesi hızlı bir küreselleşme ve teknolojik gelişmenin doğurduğu akış içerisinde, bütün dünya için olduğu gibi, asırlar boyu gelişme ve değişmelerle gelişen kültürel değerlerimiz için de nasıl bir durumla karşılaşılacaktı… Sorunun cevabı, dünle geleceğe bakıştaki değerlerin işlenerek bütünleştirilmesindeydi..