• Değerli Dostlar
Değerli Dostlar

Değerli Dostlar

Covid-19 salgını ile sarsılan sosyal hayatın vazgeçilmez ve yapıcı kurumlarından olan STK'lar içinde kısa bir sürede mümtaz bir yere sahip bulunan Kültür Konseyi'miz 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 14.00 de Olağan Genel Kurul toplantısını, belirlenmiş kurallara uyarak, gerçekleştirmiştir. Asaleten ve vekâleten katılan üyelerin değerli katkıları yanında dönem itibariyle Yönetim Kurulunda Dr. Metin Eriş, Prof. Dr. Korkut Tuna, Mehmet Güntekin, Selim Derman, M. Fatih Durmuş, Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Halil Kütük’ e asaleten, Yavuz Özer, M. Şadi Polat ile Ayhan Vergili’ ye ise yedek üyeler olarak görev vermiştir.