• Edirne'de Hoca Ahmet Yesevi Paneli
Edirne'de Hoca Ahmet Yesevi Paneli

Kültür Konseyimiz, koordinasyon ve bağlantılarını yaptığı teşebbüslerle Edirne'de yeniden kültürel faaliyetlerin yönlendirilmesinde rol almaya başlatılmıştır. Yapılan çeşitli görüşmelerle UNESCO tarafından geçen yıl ele alınması gereken düşünce adamlarından biri olarak isimlendirilen fikir tarihimizin temel taşlarından Hoca Ahmet Yesevî için 10 Şubat 2016 tarihinde Edirne Valiliğince tertiplenen toplantısında Oturum Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımızın yapacağı toplantıda. Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Doç. Dr. İlyas Topsakal ve Prof. Dr. Bayram Ali Çekinkaya“Hoca Ahmet Yesevi'nin İrfan Medeniyetimizdeki Yerini” belgeleyeceklerdir.