• HOCA YESEVİ İRFANINDA KADİM DEĞERLER
  • HOCA YESEVİ İRFANINDA KADİM DEĞERLER
HOCA YESEVİ İRFANINDA KADİM DEĞERLER
Kültür Konseyinin Amasya Üniversitesi ile 20 Nisan Cuma günü gerçekleştirdiği "Hoca Yesevî İrfanında Kadim Değerler" panelini Konsey Başkanımız Dr. Metin Eriş yönetmiş ve toplantıda Prof. Dr. Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. Levent Bayraktar ve Doç. Dr. Fulya Bayraktar konuşmacılar olarak katılmışlardır. Bu vesile ile Kasım ayı için planlanan bir sempoyumun ana hatları hususunda da görüşme yapılmıştır..