• İnsanımız ve Şahsiyet Terbiyesi
  • İnsanımız ve Şahsiyet Terbiyesi
İnsanımız ve Şahsiyet Terbiyesi

Değerli fikir insanı Yusuf Özkan Özburun'un 26 Aralık 2017 Salı akşamı yapılan Boğaziçi Sohbetleri toplantısı sırasında vurguladığı  ufku yakalayanlar sanırız şanslıydılar. Sosyal psikolojinin insan, belki daha açık ifade ile kendilerine aydın sıfatı verdiğimizi bizim insanımız, üzerindeki varla - yoku nefis bir uslûbla dile getiren sayın Yusuf Özkan Özburun, sosyo - psikolojik rahatsızlığımızdaki temel unsurları 10 başlık altında toparlarken, üzerinde durup düşünülmesi dışında, hepimizin kendimize bu soruları sormamızın gerektiğine de açıkça ortaya koyuyorlardı...            İşte genelleştirme dışında, özellikle aydınımızın huyları arasındaki sosyo-psikolojik hastalık çizelgesi… * Tembellik, * Rahatlık, * Amaçsızlık, * İç Disiplin Yokluğu, * Kaderciliği Yanlış Algılama, * Kısa Vadeli Düşünme, *Kötümserlik, *Alınganlık, *Sorumsuzluk, *Karşı tarafı Dinlememe!

Ne dersiniz herkes kendine bu 10 soruyu sorsa ve samimiyetle cevaplayıp olumsuzluklardan vaz geçse daha iyi bir toplum olmaz mıyız?