• Kültür Kavramı ve Kapsamı Üzerine
  • Kültür Kavramı ve Kapsamı Üzerine
Kültür Kavramı ve Kapsamı Üzerine

Boğaziçi Sohbetleri'nin konuğu Prof. Dr. Şafak Ural'ın 9 Ekim 2018 Salı günü "Kültür Kavramı ve Kapsamı Üzerine" konusundaki konuşması doyumsuz bir fikir akışı içinde olmakla beraber, dinleyenlerin o güne kadar uygulanmadığımız bir tarzda konuşma arasındaki sorularıyla, kendine mahsus bir hüviyet kazandı. Kültürün çoğalma anlamından yola çıkarak, bağnaz şekilde bazı örf ve âdet şekillerine bağlılığın medeniyetle kucaklaşmadaki yapıyı zedelediği, kültürün şehirleşme ile medenî yapıya yön vereceği ve dünya üzerinde daha hâkim bir unsur olacağı gerçeği vurgulandı. Kültür daha lokal bir yapıya sahipti ama ufka yöneldiğinde hukuk, sanat ve teknoloji unsurlarına sahip medeniyetle bütünleşme sağlayabilirdi ve böylece başka topluluklar üzerinde de müessir olabilirdi.

Kültür soyut bir kavramdır. Fakat temel unsurlarını şehirleşme yanında tarih, aidiyet, din gibi önemli unsurlar tamamlar. Fakat unutmamak gerekir ki bu noktada şekilciliği aşmak gerekir. Ayrıca ferdî ahlâkın toplumsal ahlâk hüviyeti taşıyacak hüviyete ulaşması önemlidir. Ancak ferdî ahlâk ne yazık ki toplumsal ahlâkın varlığına ulaşmada otomatik bir rol üstlenmemektedir.. Reform düşünceleri kişinin davranışı ile şekillenir ve ferdilikten toplumsallaşmaya bu güzergâhtan ulaşabilir. Kültür kodlarının şehirleşerek toplumsallaşması medeniyetlerin varlığındaki şümule yol açar...

Bu güzel sohbeti, özetin özeti yukarıdaki ifadelerle anlatmak mümkün değildir. O halde sohbeti broşür halinde de olsa yazılı hâle getirmek kaçınılmaz bir görev olarak üzerimize düşmektedir…