• Kültür Konusunda Yapılan Sohbetleri Noktalamadan
Kültür Konusunda Yapılan Sohbetleri Noktalamadan

Prof. Dr. Kâzım Yetiş'in 21 Ocak 2020 tarihinde yaptığı "Kültürümüzde Edebiyatımızın Yeri ve Geleceği" sohbet toplantısının da broşür haline gelmesi sağlandı. Ve böylece kültür başlığı altındaki toplantılara, bir süre de olsa, ara vererek 32 toplantıyı ihtiva eden sohbetlerin "Bütün Unsurlarıyla Kültür ve Kültürümüz" başlığı altında kitaplaştırılmasına yönelmeğe karar verilmiş oldu.