• Kültür ve Turizm Bakanımız ile
  • Kültür ve Turizm Bakanımız ile
Kültür ve Turizm Bakanımız ile

Kültür ve Turizm Bakanı, sn Prof. Dr. Nabi Avcı beyi 23 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’daki çalışma makamlarında Başkanımız Dr. Metin Eriş ve Yönetim Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Mustafa Kaçar ziyaret etmişlerdir. Bir saate yakın süren sohbette “Mardin’deki Kasimiye Medresesi, Edirne’deki Hıdırlık Tabyası, Cizre İç Kalenin Kullanımı yanında daha önce başlatılmış olan Geleneksel El Sanatları konusu, Dünya Uygarlığı İçinde Türk Uygarlığının Yeri “Dil – Tarih ve Aile/Akrabalık İlişkileri” Sempozyumu, Eskişehir Kültür Parkının Örf ve Adetlerimizle sembolleştirilmesi ve nihayet Sultan Mühürleri ve Sultan Vaddettin’in Mührü Humayunu ile Yurt dışındaki Doktora Öğrencilerimiz için Kültürel Etkileşim Çalıştayları” yapılması konuşulan konulardı. Konuların hemen tamamında görüş birliği ve mutabakat sağlanmıştır.