• KÜLTÜRÜMÜZ ve DEĞER HÜKÜMLERİMİZ
KÜLTÜRÜMÜZ ve DEĞER HÜKÜMLERİMİZ

Herhangi bir sınıra bağlı kalmaksızın tarihimize mekân teşkil eden ve kültürümüzle etkileşim içindeki her yeri kültür değerlerimizin coğrafyası kabul ederek; kültürümüzü oluşturan bütün unsurların, dünya üzerine yayılan kültür coğrafyamız sathında tespit edilmesi, korunması, tanıtımı yapılması ve günümüz değerleriyle ifade edilerek gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır.

Bu düşüncelerle irdeleme kararını verdiğimiz “Kültür” konusunun ilk konuşmacısı Kültür Bakanlarımızdan sayın Prof. Dr. Nabi Avcı idi. 2018 yılının Eylül ayını takiben 21 fikir insanı Kültür konusunda anlaşılan, anlaşılması gereken ve gelecekteki durumunu gündeme getirdiler. 2019 yılının Eylül ayında başlayacak olan Boğaziçi Sohbetleri’nde çeşitli hususiyetleriyle ele alınacak kültür çalışmalarımızda incelenmedik bir şey kalmamasına gayret edilecektir. Bu meyanda 21 broşürü bilgilerinize sunar, Eylül ayında Boğaziçi Sohbetleri’nde buluşmayı dileriz.