• Kültürümüz ve Gelenekli San'atlar
Kültürümüz ve Gelenekli San'atlar

Herhangi bir toplumu ayakta tutan varlıklardan biri de san'at anlayışı olup, ayrıca bunu da olabildiğince gelecek nesillere aktarabilme gücüne sahip olmalıdır. Konusunun üstadlarından olan Prof. Dr. Uğur Derman, "Kültürümüzün İstikbâlinde Gelenekli San'atlar" başlığı altında geleceğe nelerin aktarabileceğinin ipuçlarını Boğaziçi Sohbetleri'mizin 19 Mart 2019 salı günü toplantısında gündeme getirecek.