• Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi
  • Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi
Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi

Eğitim sistemimizi tartışırken bazen bir zamanlar var olan sonra kaldırılan bazı dersleri hatırladığımızda insanımızın kimliği üzerinde yapacağımız tartışmaların anlamsız olduğu ortaya çıkacaktır. Sosyoloji bunlardan biridir! "Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi" konusunun bir bilenini, konuşma yapmak üzere davet edeceğimizi söylediğimizde, çoğu kimsenin yadırgayıcı bakışları ne yazık ki bir gerçekti. B, üzücüdür ama dinlemeye gelenlerin sayısı ile de tescil edildi. Çok az sayıda katılımcı ise "Kültürümüzde Musikinin Sosyolojisi" konusu anlatan gencecik akademisyen Doç. Dr. O. Güneş Ayas'tan hem çok şey öğrenecek, hem de akademik hayatta böyle "saplantısız bir neslin" varlığı dolayısıyla gelecekten ümidimizi kesmeyecekti.