• Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Katılımıyla Dönemin İlk Boğaziçi Sohbetleri Toplantısı Başladı
  • Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Katılımıyla Dönemin İlk Boğaziçi Sohbetleri Toplantısı Başladı
  • Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Katılımıyla Dönemin İlk Boğaziçi Sohbetleri Toplantısı Başladı
Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Katılımıyla Dönemin İlk Boğaziçi Sohbetleri Toplantısı Başladı

Boğaziçi Yayınevi bünyesinde Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu’nun etrafında başlayarak şekillenen sohbet toplantıları 1970'li yıllardan 2000 yıllara ara ara fasılalar yapmasına rağmen devam edecektir. Kısa bir duraklamadan sonra Kültür Konseyi'nin kuruluşu ile 2015 yılının Ocak ayında, 15 günlük aralıklarla ve değerli fikir adamlarının konuşmacı olarak katılımıyla, Konseyin Balmumcu'daki lokalinde yeniden gündeme getirilecekti. Bu süreçte 54 kadar konuşmacının sunumlar yaptığı toplantının 34'ünün kayıtları metinlere çevrildi ve broşürler hâlinde basılı hâle getirildi. Şimdi bu metinler, soru ve cevaplarıyla, iki cilt olarak kitaplaştırılma safhasında.

Yeni dönemin Boğaziçi Sohbetleri ise, 25 Eylül 2018 Salı günü, fikir ve devlet adamlığının önemli vasıflarına sahip Prof. Dr. Nabi Avcı ile "Siyaset ve Kültür" başlığı altındaki konuşma ile başladı. Böylesi karmaşık bir konuyu açması için devlet adamı vasfını, ilim ve kültür adamı vasfıyla bütünleştiren Prof. Dr. Nabi Avcı’nın açıklamalarına ihtiyaç vardı… İki buçuk saate yakın süre içerisinde Nabi beyin söylediklerini kısaltmak mümkün değil. Ancak şu ifadeler söylediklerinin belki bir özeti olabilir: “Derdimiz millî kültür ise bunu yapan millettir. O halde bunu öncelikle asıl sahibi olan milletle bütünleştirmek gerekir. O halde de milletin konuda önünü açmak ve millî kodlarını sağlamak gereği üzerinde durulmalıdır. Kültür varlığımızın temel yapısını böylece ayakta tutabiliriz. Ayrıca unutmamak gerekir ki ideolojik yapılı kültürel yapılandırma arayışlarının hiç biri başarılı olmamıştır ve olamayacaktır.” Tabiatıyla 2,5 saate yakın süren bu çok önemli toplantıyı birkaç satırla açıklamak mümkün değildir. Bu yüzden Sohbet Toplantımızın Broşürünü beklemek gerekecektir.