• Tekirdağ'da Balkan Savaşları ve Günümüz Paneli
  • Tekirdağ'da Balkan Savaşları ve Günümüz Paneli
Tekirdağ'da Balkan Savaşları ve Günümüz Paneli

   Tekirdağ Valisi sn. Aziz Yıldırım'ın himayelerinde İl Kültür Müdürlüğünün Tekirdağ yükünü taşıdığı ve Kültür Konseyimizce organize edilen "Balkan Savaşları ve Günümüz" konulu panel 25 Ekim 2019 Cuma günü Tekirdağ Yahya Kemâl Beyatlı Kültür Merkezinde saat 15.30 da gerçekleşti. Başkanımız Dr. Metin Eriş'in Oturum Başkanlığı yaptığı toplantıya Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen, Doç. Dr. Neriman E. Hacısalihoğlu ve Doç. Dr. Hasip Saygılı "Balkan Savaşları - Balkanlardaki Türk Toplulukları ve Göçler ile Rumeli'de Bizden Kalanlar." konusunda sunumlarını yaptılar. Oturum Başkanı tarafından yapılan değerlendirmelerde, hocalarımızın özellikle Balkan Savaşlarındaki mağlubiyetin arka planında Osmanlı'da 17nci yüzyıldan itibaren başlayan ilmî gerilemeye bir de askerî ve sivil bünyedeki çekişmenin siyasî ve ihtirasa dayalı kavgaya dönüşmesinin rolünün olduğunun vurgulanmış olduğuydu. Ne yazık ki bu, asırlar boyu sömürgeci bir kimlik taşımayan Osmanlı Medeniyetinin Balkanlardan çekilişiyle kalmayacak bölgede sadece nüfus olarak değil Taşınmaz Kültür Varlıklarının da yok edilmesini gündeme getirmiştir.