• TOPLANTI
TOPLANTI

İdare Heyetimiz, genel bir değerlendirme yapmak ve bu meyanda mükerreren ertelenen Genel Kurul konusunu görüşmek üzere 12 Ağustos 2020 Çarşamba günü katılabilenleri ile bir araya geldi. Toplantı öncesi ve sürecinde Sağlık Kurulunun aldığı tedbirlere uyulmağa dikkat edilirken çok yönlü değerlendirmeler yapıldı ve yeni uygulamaların sürdürebilirliği üzerinde duruldu... Özellikle ilgililerle yapılan temaslar uyarınca Genel Kurulun, şimdilik en erken Kasım ayında yapılabileceği belirlenirken, tedbirler alınarak ne gibi kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği hususu üzerinde de fikir teatisinde bulunuldu.