• Türk Demokrasisi Hangi Noktada
  • Türk Demokrasisi Hangi Noktada
Türk Demokrasisi Hangi Noktada

Milliyetçi gençlik hareketinin önder isimlerinden ve bir süre Meclisimizde milletvekili olarak da bulunan, siyasi hayatımızın hem içinde hem de dışında yer alırken önce Vatan ve Milletim diyenlerin temsilcisi Rasim Cinsli, tekrarlanan talepler doğrultusunda 2nci defa Boğaziçi Sohbetlerinin 6 Aralık 2016 tarihindeki toplantısında idi.

İki saate yakın süren sohbetinden Cinsli, İmam Gazali'nin "Mümin siyaset için, münafık riyaset için çalışır" ifadesi ile başlarken 1945 yılında kurulan D.P.'nin "Cumhurbaşkanı partisiz olmalıdır zira o milletin tamamının temsilcisidir" fikrinden yola çıktığını ve bunu temel hareket noktası olarak kabullendiğini belirttikten sonra genel hatlarıyla şu hususu vurguladı. “Amabugüne kadar yapılan uygulamalarda bu tecelli etmedi.”

Sohbeti genel hatlarıyla özetlemek gerekirsetespitleri şu ifadeyle noktalamak mümkündür: "Demokrasi anlayışını,en son 15 Temmuz tarihinde içine sindirmiş olduğunu belgeleyen Türk halkına karşılık ne yazık siyasilerimiz bundan ne kadar uzak olduklarını her gün, hem fiillerinden hem konuşmalarından ortaya koymaktadırlar. Milletimizin feraseti ise şüphesiz aydınlarımızdan (!) çok daha öndedir."