• Vazgeçilmez Gerçek ”Enerji Üzerine Sohbet”
Vazgeçilmez Gerçek ”Enerji Üzerine Sohbet”

“21. Yüzyılda Şekillenen Enerji Politikaları” başlığını taşıyan ve 30 Mayıs 2023 tarihinde Salı günü, Türkiye’mizde konunun önde gelen ilim insanlarından Prof. Dr. Ümit Arınç’ın gerçekleştirdikleri sohbette çok kapsamlı bir dünyaya ve ülkemizin enerji politikalarına bakış vardı. Dünya genelindeki tespitlerden sonra Türkiye’nin enerji varlığı ile tedariki konusunda lehinde ve aleyhinde olan hususlar ile tam anlamıyla değerlendirilmeyen tabiat kaynaklı enerji yanında ve özellikle “güneş enerjisi” vurgulandı. Ayrıca yazılı metin haline getirilmiş yasal kurallara rağmen gerek merkezî, gerekse mahallî idarelerin kontrol konusundaki “neme lazımcı” yaklaşımları üzerinde duruldu.