• Yeni Yüzyılda Kültür Savaşları
Yeni Yüzyılda Kültür Savaşları

Boğaziçi Sohbetlerinin 24 Mayıs 2022 Salı günki sohbet erbabı Prof. Dr. Nazif Gürdoğan’dı. Dernek lokalinde dinleyicilere ve zoom ile de halka açık gerçekleştirilen sohbetin konusu “Yeni Yüzyılda Kültür Savaşları” başlığını taşıyordu. 20. Yüzyılın son yıllarına doğru Samuel P. Huntington tarafından “The Clash of Civilizations” başlığı ile gündeme getirilen çalışması sonrası konu üzerindeki görüşler yoğunlaşacak ve meselâ Bassam Tibi gibi aydınlar tarafından konunun çeşitli yönleri ele alınmakla kalmamış, çeşitli ülkelerde halk hareketlerine de sebep olmuş ve olmağa da devam etmektedir. Öyle ki meselenin temeli dinler ve kültürler arası zemine oturtulmaktadır. Prof. Dr. Nazif Gürdoğan konuya Huntington’un varsayımından yola çıkarak Türk – İslâm medeniyetinin gelecekte, gereken hedeflere ulaşması için nelere dikkat etmesi gerektiğini vuzuhla anlatacak ve temeline eğitim sistemi ile sosyo - kültürel gelişmelere bağlayacaktı.