• Amasya'da Tarihe Yeni Bir Vurgu
Amasya'da Tarihe Yeni Bir Vurgu

Amasya’da Tarihe Yeni Bir Vurgu

Cumhuriyetin 95nci Yıldönümünde Tarihî ve Stratejik Açıdan Amasya sempozyumu 2/3 Kasım 2018 tarihlerinde Amasya Üniversitesi salonlarında Kültür Konseyimizin alt yapısını ve 14 bilim insanıyla temas sağlayarak katılımını sağladığı ve ilmî açıdan doğrusu mükemmel denilecek bir seviye taşıyan çalışma gerçekleştirildi. Amasya Üniversitesi tarafından yüklenilen ev sahipliğinde ise sanki bazı hususlarda kollar bağlı idi.

Her şeye rağmen 22 sunum ve bir değerlendirme toplantısı yapıldığı sempozyuma doğrusu Vali beyin ve Belediye Başkanının protokol olarak dahi katılmamış oluşları bizlere biraz düşündürücü geldi. Sempozyumu takip edenlerin özellikle ikinci günkü fıkdanı ise doğrusu üzücüydü. Her şeye rağmen ilmî olarak üst seviyedeki katılımın bir diğer güzel yanı ise böylesi ilim insanlarının var oluşunun, Türkiye'miz için duyduğumuz endişeyi biraz olsun hafifletmiş olmasıydı. Sempozyumdan söz ettiğimizde sadece oturum başlıkları, sanırım çok şey söyleyecektir.

Oturum Başlıkları:

*Türk Fethi Öncesi ve Sonrası Amasya 

*Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Amasya 

*Sosyo Kültürel Değerleriyle Amasya

*Bir Gönül Şehri Olarak Amasya

*Ticarî ve İktisadî Yapısıyla Amasya

*Bilim ve Teknolojik Gelişim Yönüyle Amasya

*Coğrafî Yapısı ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Açısından Amasya

*Değerlendirme Oturumu

Bu önemli çalışma kitaplaşmazsa şüphesiz yazık olur. Kitapların alt yapısının tamamının Kültür Konseyince hazırlanmasında bir sıkıntı olmayacaktır ama kaynak bulmak konusunda Amasya Üniversitesi''nin hareket halinde olmasını beklemek gerekir..

Ayrıca 1 ve 2 Kasım tarihlerinde akşam saatlerinde AÜSSAM lokalinde Prof. Dr. Korkut Tuna ile Prof. Dr. Feridun Emecen "Doğu Batı Ayrımı ve Osmanlı Devlet Yönetimi" başlıkları altında sohbet toplantıları yaptılar. Ki böylece Amasya kültür hayatı dolu dolu iki güne sahiplenme şansını buldu.