• Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
  • Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018
Dünyada ve Türklerde Aile ve Akrabalık Çalıştayı 22/23 Kasım 2018

22/23 Kasım 2018 tarihlerinde Kültür Konseyimizin Kastamonu Valiliğinden aldığı yetki ile organizasyonunu yüklendiği "Aile ve Akrabalık Çalıştayı" açılış kapanış törenleri dışında üç grubun zaman konusunda saatleri zorlayan bir çalışma heyecanı içinde gerçekleşti. Grupların hazırladıkları İç Sonuç Bildirileri ise Grup Oturum Başkanlarının biraraya gelişi ile “Çalıştay Sonuç Bildirisi” olarak Kastamonu Valisi sn Yaşar Karadeniz'in yetkilendirmesi ile Konsey Başkanımız Dr. Metin Eriş tarafından kamuoyuna açıklandı. (Ekte takdim edilmektedir.)

Çalıştay vesilesi ile vali sayın Y. Karadeniz hocaları temsilen Başkanımız ve Prof. Dr. Birsel Küçüksipahioğlu'nu özel olarak makamlarında kabul ettiler.