• Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu
  • Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu
Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu

23/24 Mayıs 2019 günleri Kastamonu Valiliğinin evsahipliğinde Kültür Konseyi tarafından organizasyonu yapılan sempozyuma 28 bilim ve fikir insanı katılarak konularını kamuoyuna aktarmışlardır. İki gün boyunca 8 Oturumla gerçekleştirilen toplantıların ilk iki oturumunda Ahiliğin Türk Kültür hayatındaki yeri ve Ahiliğin Türk Dünyasında sosyo-kültürel açıdan oynadığı rolden yola çıkılarak Kastamonu'daki varlığı ve bugüne yansıtılması hakkında bilgiler verildi. Daha sonra genel olarak Halk Kültürü ve Sosyolojik yapısı üzerinde görüşler ortaya konuldu. Bağlı olarak Kastamonu'da şekillenen ve gelişen Halk Kültürünün ana unsurları üzerinde görüşler dile getirildi.

Son Değerlendirme Oturumu, Toplantının Açılış Konuşmasını da yapmış olan Kastamonu Valisi sn. Yaşar Karadeniz'in Başkanlık yaptığı ve diğer oturumlara başkanlık yapmış olan bilim insanlarının panel ve sempozyum hakkındaki değerlendirmeleri tarzında idi. Son değerlendirmeyi yapan Kastamonu Valisi sn. Karadeniz, genel olarak toplantı hakkındaki düşüncelerini dile getirdiği ifadeleri yanında “panel/sempozyum bütünlüğünde” bu çalışmanın da kitaplaştırılması gereğine vurgu yapacaklardı. Bilâhare toplantıya katılmış olanlara Katılımcı Belgesi sunularak toplu fotoğraf çekimiyle de Halk Kültürü, Ahilik ve Kastamonu başlığı altındaki ilmî çalışmaya son verildi.