• Kültür Konseyi Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da Bir Uluslararası Sempozyuma Daha Öncülük Ediyor
  • Kültür Konseyi Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da Bir Uluslararası Sempozyuma Daha Öncülük Ediyor
Kültür Konseyi Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da Bir Uluslararası Sempozyuma Daha Öncülük Ediyor

2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu’da Kültür Konseyi, Ananevî Şeyh Şabanı-ı Veli’ Anma Haftası sürecinde “Hoca Ahmed Yesevî’den Şeyh Şaban-ı Velî ve Sonrasına Türk Düşünce Hayatı” başlığı altında bir uluslararası sempozyum ile katılıyor. Manas Destanı ve Katadgu Bilig’de şekillenerek Hoca Ahmed Yesevî de belirginleşen Türk Düşünce hayatında aynı çizginin tamamlayıcıları mahiyetindeki sayısız Türk ilim ve irfan insanından bir bölümünü, hatırlatmak ve gençlerimizin varlık sırrında yer almalarını belgelemek üzere, 27 ilim adamı iki gün boyunca bilgilerini 4/5 Mayıs 2018 Cuma ve Cumartesi günleri Kastamonu Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde kamu oyu ile paylaşacaklardır.