• Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
  • Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
  • Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
  • Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
  • Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
  • Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi
Değişen Üretim Örneklemeleri Bağlamında Türk Eğitim Sistemi

  4 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10 - 10.30 arasında Kuşluk Kahvaltısı geleneği ile başlayan ve davetli 24 fikir insanının katıldığı toplantı kesintisiz tam 5 saat sürdü. Kahvaltı sonrasında katılımcıların tamamının söz aldığı, görüşlerini dile getirdiği Beyin Fırtınası toplantısı saat 16.00 da noktalandığında Milli Eğitimimizin tarihî geçmişten günümüze içinde bulunduğu durum ana hatlarıyla belirginleştirildi. MEB'nın günümüzde şekillendiği yeni çalışmaları irdelemek, gerekirse yeni teklifler ve temennilerde bulunmak üzere ve Türk Münevverlerinin üzerlerine düşen görevin yansıması olarak, en alttan değil meselenin çatısından yola çıkılarak bir çalışma yapılmasına karar verildi.

  Toplantıya katılanlar konuda değerlendirmeler yaparak geleceğin nesillerinin yetiştirilmesi hususunda “çağlara yön verecek ama kültürel değerlerine sahip kişiler” yetiştirebilmek açısından atılması zaruri adımlar hakkında ön tespitler yapmak üzere 6 kişilik bir Çalışma Grubu oluşturdu. Çalışma Grubuna, Eylül ayına kadar süre verildi ve en geç 2nci yarısında tekrar bir araya gelmek üzere toplantı sonlandırıldı. Altı kişilik heyete gelince, MEB camiasında hizmette bulunmuş olan tatbikat yönü ağırlıklı isimler yanında çeşitli fakültelerden akademisyenler de bulunmaktadır ve ilk toplantısını da aynı gün yaparak çalışma stratejilerini belirlemişlerdir.