• Ahmet Cevdet Paşa
Ahmet Cevdet Paşa

Ebul'ula Mardin; yurdumuza binlerce hukukçu yetiştiren unutulmaz hoca,Türk hukukunda sistematik metodun kurucusu, doğu ve batı hukuklarının büyük karşılaştırmacısı,Arazi ve Evkaf Hukuku(sonradan Toprak Hukuku) ve Medeni Hukuk ders kitapları ile ''İlmiye Salnamesi'' ,''Kat Mülkiyeti'',''Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa'' ve ''Huzur Dersleri'' adlı bilimsel anıtların yaratıcısı Medeni Hukuk Ordinaryus Profesörü'dür.

Üstad'ın unutulmaz eserleri arasında yer alan ve 1945 yılında kaleme alınan bu kitapta; kendi ifadeleri ile ''...hukuk ilmi adamı,bir fıkıh mütehassısı olmaktan ziyade yurtta hukuk ilminin gelişmesine büyük ölçüde çalışan, yürürlükteki hüküm leri kanun haline çeviren,kanunlaştırma usulünü yayan,tarihi incelemelere ilmi istikamet veren,dilimizi zapt u rapt altına alarak sadeleştiren,memlekette Kur'an basımına ait gürültülü meseleyi çözen ,maliyemizin kullandığı yanlış takvim usulüne ait gürültülü meseleyi çözen,maliyemizin kullandığı yanlış takvim usulüne karşı ilk ilmi mücadeleyi açan, değerli bir Türk bilgini ve pek mümtaz bir devlet ve siyaset adamı Ahmet Cevdet Paşa...'' anlatılmaktadır.