• Cizre iç kalesi'nin tarihi süreçteki yeri ve önemi 1
Cizre iç kalesi'nin tarihi süreçteki yeri ve önemi 1

Cizre stratejik konumu, önemli ticari ve askeri yolların kavşak noktasında olması açısından zaman çizgisi içinde bu bölgede çok sayıda kale inşa edilmiştir.Bu kalelerde biri konumuz olan Cizre Kalesi’dir.

Bölgede hüküm süren medeniyetlerin çokluğu bu kalenin zaman içinde elden geçirilip yenilenmesine yol açmıştır.Asıl yapısı geçen yüzyıllar içinde şekillenen Cizre surları savaş, saldırı  ve doğal felaketlerden dolayı defalarca yarılmış ve yıkıma uğramıştır. Ancak her seferinde hükümdarlar tarafından onarılmış ve eski haline getirilmiştir.