• Edirne Vilayet Salnamesi 1nci Cilt
Edirne Vilayet Salnamesi 1nci Cilt

Konum itibariyle her dönem iskan tercih edilen bir bölge olan Edirne ,çeşitli medeniyet ve kültürlerle ,farklı din ve dillere sahip topluluklara yüzyıllarca ev sahipliği yapmıştır.Osmanlı’nın fethi sonrasında hızla büyüyerek gerçek bir Türk-İslam Şehri hüviyeti kazanan Edirne, XXV.Yüzyıl’da neredeyse Trakya topraklarının tamamı ile bir kısmı Bulgaristan’da , bir kısmı ile Yunanistan’da kalan geniş bir bölgenin de idari merkezi olmuştur.

Osmanlı’nın son yıllarında devletin idari yapısını belgeleyen Devlet Salnameleri yanında vilayetler gibi çeşitli kurumların da salname yayınlandığı görülür.Edirne vilayeti de 28 Salnamesiyle bunlardan biridir.1901 Salnamesinin özelliği ise çeşitli savaşlarla sınırları küçülecek  olan Edirne Sancağının kapsam açısından en geniş çaplı olmasıdır.