• Edirne Vilayet Salnamesi 2nci Cilt
Edirne Vilayet Salnamesi 2nci Cilt

Konum itibariyle her dönem iskan tercih edilen bir bölge olan Edirne , çeşitli medeniyet ve kültürlerle , farklı din ve dillere sahip topluluklara yüzyıllarca ev sahipliği yapmıştır.Osmanlı’nın fethi sonrasında hızla büyüyerek gerçek bir Türk-İslam Şehri hüviyeti kazanan Edirne , XXV.Yüzyıl’da neredeyse  Trakya topraklarının tamamı ile bir kısmı Bulgaristan’da ,bir kısmı ise Yunanistan’da kalan geniş bir bölgenin de idari merkezi olmuştur.

Osmanlı’nın son yıllarında devletin idari yapısını belgeleyen Devlet Salnameleri yanında vilayetler gibi çeşitli kurumların da salname yayınladığı görülür.Edirne vilayeti de 28 Salnamesiyle bunlardan biridir.1901 Salnamesinin özelliği ise çeşitli savaşlarla sınırları küçülecek olan Edirne Sancağının kapsam açısından en geniş çaplı olmasıdır.