• Edirneli Şeyh Kabuli Mustafa er-Rifai 1. Cilt
Edirneli Şeyh Kabuli Mustafa er-Rifai 1. Cilt

Şeyh Kabuli Mustafa er-Rifai, Edirne’de yetişmiş bir ilim , irfan ve sanat adamıdır. O, evini dergah haline getirerek içerisinde bir kütüphane kurmuş, her kesimden insana kapılarını açarak bir hoşgörü abidesi durumuna gelmiş; fakirin, yoksulun, kimsesizlerin ,gönlü kırıkların ‘’Baba’sı olmuş , onların dert ve sıkıntılarına ortak olarak sevgi ve hürmetlerini kazanmış , bu sebeple de ‘’Kabuli’’ adıyla anılmış büyük bir şahsiyettir.

İki cilt olarak takdim edilen bu çalışmada, Edirneli Kabulü Mustafa Efendi’nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri yer almakta, ayrıca  Kenzü’l-Esrar ve Divan’ın Latin harfli metinleri verilmektedir.