• Şanlıurfa Kitabı
Şanlıurfa Kitabı

Türkiye'nin gerçek tarih, kültür ve medeniyet merkezlerinden bir olan Şanlıurfa'yı tanıtan bu eser, özellikle genç okuyucuları için bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Okuyucular kitapta Urfa'nın coğrafî özellikleri yanında flora ve fauna yapısını, eski tarihi ve onlardan günümüze kalan taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını, kültürel ve sosyal hayatı ile efsanelerini, giyim - kuşam ve yemek kültüründen sanat ve spor hayatına dair pek çok konuda doyurucu bilgiler edinecektir