• Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı İsmail Bey
Vefatının 100. Yıl Dönümünde Gaspıralı İsmail Bey

Gaspıralı İsmail Bey bir yazısında şöyle der:

‘’İnsanları ayıran üç şey vardır:Biri mesafe uzaklığı ,biri din başkanlığı ve biri dilsizliktir.’’ Onun ,bütün hayatı boyunca yılmadan savaştığı ana gayesi ‘’Dilde, fikirde , işte birlik’’ cümlesinde ifadesini bulan Türk dünyası gönül birliğidir.Yine Gaspıralı’nın ifade ettiği gibi ‘’Çin seddinden Akdeniz’e kadar yayılmış kavi , necip , ömürlü , sabırlı ve cesaretli ‘’Türk dünyası, ortak kültür mirasımızı güzel ve ümit  dolu yarınlara aktarmak için,el ele gönül gönüle Eskişehir’de buluşmuştur.Ve bu çalışma O’nun aziz hatırası için tertip edilmiş sempozyomun gelecek kuşaklara aktarılması düşüncesiyle kitaplaştırılmıştır.