• Kültürümüzde Edebiyatın Yeri ve Geleceği
Kültürümüzde Edebiyatın Yeri ve Geleceği

Prof. Dr. Kâzım Yetiş dolu dolu geçen sohbetini özetlemek çok kolay değil ama en çok akılda kalması gerekenleri şöylece ifade etmek mümkündür: İnsanın hayat hakkındaki izlenimleri önemlidir. Edebiyatı La Martine şöyle tarif eder: "Din, Ahlâk, Politika, Belagat ve Şiir insanı doğru yola sevk eder. Edebiyat, kültür ve medeniyetin özüdür. Tarih içindeki gelişmeler duygu ve düşünceler edebiyatın içerisindedir. Böyle değerlendirildiğinde edebiyat da tarih de millîdir. Kültür ve edebiyat birbirlerinin var edicileridir. Ancak ne yazık ki son zamanlarda, edebiyat siyasallaştırılmıştır.

(23.01.2020)