• Boğaziçi Sohbetleri Devam Ediyor
Boğaziçi Sohbetleri Devam Ediyor

Prof. Dr. Süleyman Doğan “21. yy da Yüksek Öğretim ve Beklentiler” başlığı altında yaptığı sohbetinde, Ülkemizde ve Gelişmiş ülkelerde Yüksek Öğretimden ne anlaşılmakta olduğunu vurgulayarak konuya girdi. Ne yazık anlayış farklılığından ve siyasetin konuya müdehâlesinden doğan durumu kıyaslayarak anlatırken, tabii caizse, ülkemizde Yüksek Öğretimin sınıfta kaldığını, bilgi seviyesi yanında insan yetiştirme konusunda da başarılı olduğunu söylenemeyeceğini belirtti. Hedefin özgüvenli ve müteşebbis ruhların yetiştirilmesi gerekirken bağlanma hisli fertlerle mücehhez bir topluluk meydana getirildiğinin altını çizdi. Bu düşüncenin bertaraf edilerek özerk, bağımsız ve rektörleri belki de akademisyen olmayan liyakatlı idarecilerden oluşturulması ve bu kişilerin idarî görevlerinin sınırlarının da, tartışmaya mahal vermeyecek tarzda belirlenmiş olmasının da şart olduğunun altını çizdi. Böylece Akademik özgürlüğün temel teşkil edeceği durumda da hedefin çoğulculuk değil liyakat olduğunun şartlardan biri olduğu vurgulandı.. Sohbet toplantısı öylesine fikri zenginlik taşıyordu ki onu kısa bir habere sığdırmak mümkün değil.