• Türk Kültüründe Aile
  • Türk Kültüründe Aile
Türk Kültüründe Aile

Boğaziçi Sohbetleri "Eylül 2018 - Nisan 2019" dönemi, incelenmesi kararı verilen Kültür ana başlığı altındaki toplantıların 21ncisinde Dr. Öğr. Gör. Latife Kabaklı Çimen'in "Türk Kültüründe Aile" başlığı altındaki sohbeti ile noktalandı. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim görevlerinden Dr. Latife Kabaklı Çimen, bilinen tarihî ile Türklerin geçmişlerinden günümüze "aile" mefhumunun topluluklarında ne kadar mutena bir yere sahip olduğu, "Çekirdek Aile" yapısına rağmen Ataların, Büyüklerin, Aksakal veya Aksaçların danışılır, iştişare edilir bir yapıya sahip bulunduklarını belgelerle anlattı. Ağırlıklı olarak "mabed" gibi değerlendirilen tek eşlilik aile yapısında kadının öneminin belgelenmesi yanında bununla yetinilmediği, Devlet yönetimin gücünü de aileden aldığı da vurgulandı. Öyle ki belgelendiği üzere Buyruklar "Hakan - Hatun" emriyle geçerli kılınırdı. Türklerin inançlarına göre aile huzuru, refahı ve düzeni sağlardı ki, yapının temel direği de kadındı.